JTO
JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let JTO - již více než 20 let

Sortiment výrobků

Pevné detektory

JTO Stacionární detektory plynu jsou zastoupeny několika řadami detektorů.

Hořlavé plyny, jako jsou zemní plyn, LPG, páry ředidel a dalších hořlavých látek, je možné detekovat ve standardním prostředí pomocí dvoustupňových detektorů GC20P nebo třístupňových GI30W. Detektor GC20P je možné také objednat ve verzi pro napájení síťovým napětím 230 V / 50 Hz pod označením GC20P-230V. Tam, kde je definováno prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 2, je možné použít detektory GR31.

K detekci oxidu uhelnatého (CO) v ovzduší jsou určeny třístupňové detektory GIC40N nebo dvoustupňový detektor pro napájení síťovým napětím 230 V / 50 Hz GICO20P-230V. Pro detekci CO je také možné použít snímač pro proudovou smyčku 4-20 mA typu GSU2N.

Pro detekci oxidu uhličitého (CO2) jsou připraveny dvoustupňové detektory GIR80 a snímače GSR8 s výstupem pro proudovou smyčku 4-20 mA a napěťovým výstupem 0-10 V.

Speciální kategorii pak představují detektory na chladiva typu GC20R, které reagují na náplně do chladicích zařízení založených na bázi R134A.

V současné době pracujeme na vývoji a certifikaci nového snímače hořlavých plynů GSC4.

Přenosné přístroje

JTO Pro servisní a revizní techniky vyrábíme víceúčelový detektor GD500. Jedná se o zařízení umožňující pomocí výměnných sond měřit a detekovat více veličin, takže v jednom praktickém plastovém kufříku si může zákazník vytvořit sestavu podle svých potřeb. Mezi základní možnosti patří: detekce hořlavých plynů, oxidu uhelnatého v ovzduší, měření tlaku a teploty. Přístroj GD500 lze také doplnit o sondy pro měření nízkých tlaků (4 Pa test) nebo o jednoduchý analyzátor kouřových plynů.

Pro obsluhy kotelen nebo při požadavku na občasné kontroly můžeme nabídnout jednoduché jednoúčelové přístroje GD51 a GD52 pro detekci hořlavých plynů nebo přístroje GDCO pro detekci oxidu uhelnatého v ovzduší místnosti.

Pomocné prvky

JTO Stacionární detektory je možné použít samostatně jako vstupní prvky připojené k řídicímu systému. Pokud má detekční systém fungovat autonomně, obvykle se detektory doplňují o napájecí zdroj NZ34 nebo NZ424 a případně i o sirény či výstražné majáky.

V první polovině roku 2021 bude zdroj NZ424 nahrazen vylepšenou verzí pod označením NZ425.

Vytisknout