Zabezpečení plynových kotelen

Jaké detektory je možné použít. Příklady zapojení.

V případě zabezpečení kotelen hlídáme únik plynu, který je používán k vytápění. Můžeme se tak setkat s požadavky na detekci metanu či propan-butanu. Dále může být požadována detekce oxidu uhelnatého (CO), který může v kotelně vzniknout vinou špatného odtahu spalin.

Při návrhu zabezpečení kotelen můžeme vyjít z normy ČSN EN 60079-29-2 ed 2 a z TDG 93801. Pro určení počtu detektorů a jejich umístění neexistuje obecná poučka. Vždy záleží na konkrétní situaci. Pokud při uvážení výše zmíněné normy určíme počet detektorů, můžeme použít některé z následujících zapojení.

Zapojení pro malé kotelny

Pro malé kotelny, kde je požadavek na jeden či dva detektory hořlavých plynů či CO, můžeme použít detektor GC20P-230V pro detekci hořlavých plynů či GICO20P-230V pro detekci CO. Jedná se o detektory napájené síťovým napětím 230 V / 50 Hz se silovými výstupními relé. Detektory jsou dvoustupňové. U GC20P-230V se první stupeň spíná při překročení 10% LFL a použijeme jej pro spínání výstražné signalizace či vzduchotechniky. Druhý stupeň je sepnut při překročení 20% LFL a můžeme jej použít pro ovládání havarijního ventilu. Obdobně můžeme použít také GICO20P-230V, které spíná první stupeň při překročení 50 ppm CO ve vzduchu a druhý stupeň při překročení 100 ppm CO ve vzduchu. 

GC20P 230V zapojeni

Zapojení pro větší kotelny

Pro kotelny, kde je vyžadováno použití většího počtu detektorů je vhodnější použít konfiguraci sestávající z jednoho napájecího zdroje, ke kterému je připojeno více detektorů. Typicky pak můžeme použít napájecí zdroj NZ34 a detektory GC20PN či GC20PK nebo GI30WN či GI30WK pro detekci hořlavých plynů. V případě požadavku na detektci CO můžeme ke zdroji připojit také detektor GIC40N.

Máme několik možností, jak detektory zapojit. Hlavním kritériem pro rozhodování je pak, zda je požadována ochrana proti odcizení, ztrátě napájení či odpadnutí vodiče. Pokud tato ochrana není požadována, můžeme použít nejednoduššího paralelního zapojení. Příklad zapojení je níže. Detektory GI30W bychom zapojili obdobně jako GC20PN.

zapojeni 2xGC20 GIC40

V případě požadavku na ochranu před ztrátou napájení či přerušení vodiče můžeme použít zapojení využívající chybovou smyčku pro stupeň II. Řešení je obdobné jako v předchozím případě, liší se pouze způsobem propojení vodičů a nastavení propojek.

zapojeni 2xGC20 GIC40 chybova smycka

Další možností je použít snímače GSC4N či GSC4K spolu s napájecím zdrojem NZ425(-DIN). Tyto snímače využívají pro přenos signálu mezi snímačem a zdrojem proudovou smyčku 4-20 mA. Je tak zajištěna snadná detekce chyby detektoru (ztráta napájení, přerušení nebo zkrat vodiče). K jednomu zdroji NZ425 je možné připojit až 4 snímače GSC4. Nastavením trimrů u zdroje NZ425 pak můžeme nastavit až tři úrovně, na které budou reagovat výstupní relé, případně můžeme použít jedno z relé pro indikaci chyby systému. Detekci CO pak musíme zajistit samostatně. Například pomocí detektoru GIC20P-230V, nebo pomocí snímače pro detekci CO  GSU2N s výstupem 4-20 mA  a zdroje NZ425(-DIN).

zapojeni GSC4 NZ425

 


Tento text má pouze informativní charakter. Pro řádný nárh systému detekce plynu je nutné si prostudovat aktuálně platné předpisy a normy a vycházet z technické dokumentace jednotlivých typů detektorů, snímačů a zdrojů. Společnost J.T.O. System, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost při použití tohoto textu. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat e-mailem či telefonicky.